OFERTA CENTRULUI DE INSTRUIRE ŞI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ÎN CONSTRUCŢII (CIPPC)

 
CIPPC a pregătit un program de instruire pentru persoanele care după finalizarea programului general de studii au posibilitatea de a dobîndi cunoştinţe, abilităţi practice şi competenţe. Punctul forte al programelor este conţinutul specilizat şi exerciţiile practice. Partea practică a cursului va fi predată în sălile de studiu ale CIPPC, iar cea teoretică în atelierele speciale ale Colegiului de Construcţii din Chişinău. Participanţii la cursuri vor învăţa să manevreze cu utilaje simple folosite în domeniul construcţiilor civile şi industriale, vor participa la lucrări de instalare şi finisaj în construcţii.

CONDIŢII PENTU ÎNSCRIERE

 
Şcoala generală absolvită, condiţie fizică satisfăcătoare pentru efectuarea lucrărilor practice în construcţii.
 

OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE INSTRUIRE CIPPC PENTRU SPECIALITATEA FIERAR-BETONIST

 
- Dobândirea cunoştinţelor generale şi practice în domeniul construcţiilor
- Dobândirea cunoştinţelor despre activităţile pregătitoare şi construcţia propriu-zisă
- Dobândirea cunoştinţelor despre siguranţa la locul de muncă (tehnica securităţii muncii)
- Dobândirea cunoştinţelor şi abilităţilor de manevrare corectă a utilajelor în construcţii, a maşinelor, aparatelor, instrumentelor şi întreţinerea lor corectă
- Dobândirea cunoştinţelor şi abilităţilor de montare corectă a armăturii conform documentaţiei tehnice
- Dobândirea cunoştinţelor despre construcţiile moderne
- Dezvoltarea spiritului ecologic în construcţii

OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE INSTRUIRE CIPPC PENTRU SPECIALITATEA PIETRAR-ZIDAR

 
- Dobândirea cunoştinţelor generale şi practice în domeniul construcţiilor
- Dobândirea cunoştinţelor despre activităţile pregătitoare şi construcţia propriu-zisă
- Dobândirea cunoştinţelor despre siguranţa la locul de muncă (tehnica securităţii muncii)
- Dobândirea cunoştinţelor şi abilităţilor de manevrare corectă a utilajelor în construcţii, a maşinelor, aparatelor, instrumentelor şi întreţinerea lor corectă
- Dobândirea cunoştinţelor despre construcţiile moderne
- Dezvoltarea spiritului ecologic în construcţii

ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE INSTRUIRE CIPPC LA SPECIALITATEA FIERAR-BETONIST

 
- Citirea planurilor de lucru
- Organizarea muncii pe şantier
- Organizarea locului de muncă
- Executarea şi montarea armăturii pentru fundaţie
- Executarea şi montarea armăturii pentru elementele de construcţie verticală
- Executarea şi montarea armăturii pentru elementele de construcţie orizontală
- Executarea şi montarea armăturii pentru elementele de construcţie înclinată
- Executarea şi montarea armăturii pentru construcţii cu secţiuni mai complicate
- Participarea la procesul de precomprimare
- Întreţinerea mijloacelor de muncă

ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE INSTRUIRE CIPPC LA SPECIALITATEA PIETRAR-ZIDAR

 
- Cunoașterea organizării și a tehnicii de muncă în domeniul construcțiilor,
- Familiarizarea cu modalităţile de folosire a uneltelor, a mașinilor electrice și a aparatelor în domeniul construcțiilor,
- Adoptarea procedurilor tehnologice în realizarea izolațiilor,
- Cunoașterea materialelor utilizate în construcţii și a proprietăților acestora,
- Dobândirea cunoștințelor de bază din domeniul protecției muncii și a ecologiei în construcţii,
- Cunoașterea procesului de lucru în mod direct prin activitate practică

CONDIŢII ÎN SĂLILE DE STUDIU

 
Programul teoretic se realizează în sala de curs dotată cu tablă, proiector şi laptop.
 
 

CONDIŢII ÎN ATELIERELE PRACTICE

 
Programul practic se realizează în ateliere obişnuite sau în ateliere care simulează condiţiile de lucru de pe şantier sub supravegherea directă a inginerului.

FORMA DE DERULARE A PROGRAMULUI

 
Grupul este format din 15-20 de participanţi. Cursurile se desfăşoare în weekend (vineri, sîmbătă, duminică).

EXAMENUL FINAL

 
La finalul părții teoretice a cursului de instruire este prevăzut un examen scris și oral în fața unei comisii de trei persoane pentru verificarea finală a cunoștințelor. La finalul părții practice a instruirii în întreprinderi sau la atelierele meșteșugărești autorizate sunt prevăzute verificări practice ale cunoștințelor în fața unei comisii de trei membri (șefi sau maiștri de specialitate în funcție de calificarea pentru care se instruiesc cursanții). Cursantul are un nivel satisfăcător, respectiv se consideră instruit pentru activități de bază în meserie dacă a obținut o notă pozitivă atât la partea teoretică, cât și la cea practică a examinării.