INSTRUIREA MENTORILOR

 
Economia Republicii Moldova este caracterizată, printre altele, de lipsa forţei de muncă calificate. Acest lucru se referă în mod special la sectorul construcţiilor, deoarece, din cauza lipsei locurilor de muncă, mulţi muncitori îşi găsesc unul peste hotarele ţării. În cadrul strategiei politice a Republicii Moldova, construcţia drumurilor este o prioritate, iar lipsa cadrelor specializate este resimţită în mod deosebit.
 
„Centrul de instruire şi pregătire profesională în domeniul construcţiilor“ este un proiect pilot care realizează instruirea duală în domeniul construcţiilor. Instruirea duală presupune existenţa mentorilor în cadrul întreprinderilor.
 
Mentorii sunt responsabili de implicarea economiei în formarea centrului de instruire şi pregătire profesională și vor asigura beneficiarilor un stagiu de pregătire practică în cadrul proiectului şi după finalizarea acestuia.
 
O activitate de bază în cadrul proiectului „Centrul de instruire şi pregătire profesională în domeniul construcţiilor” este pregătirea mentorilor. Cursul de instruire a avut loc începînd cu data de 24 noiembrie 2014 şi până pe data de 29 noiembrie 2014. Înmînarea certificatelor internaţionale a avut loc pe data de 15 aprilie 2015 cu participarea Domnului Caba Pavel, Preşedintele CONDRUMAT, Valeriu Pelivan, Directorul Colegiului de Construcţii din Chişinău şi Oleg Mîrleanu, Vice-Directorul SINDICONS.