INSTRUIREA FORMATORILOR

 
PROGRAMUL de formare a formatorilor a asigurat activitățile CIPPC cu sprijinul a cel puțin 10 formatori care nu numai că sunt bine versaţi în teorie și practică, dar, de asemenea, au competențele pedagogice şi andragogice necesare pentru punerea în aplicare a instruirii duale. Formatorii instruiți pot fi, de asemenea, recrutaţi de către alte școli profesionale şi colegii. Ce mai mare parte a experţilor care au participat la programul de formare a formatorilor sunt profesorii Colegiului de Construcţii din Chişinău. Pentru aceştia, programul dat a înseamnat o perfecţionare, mai ales în domeniul andragogiei.