Centrul de instruire şi pregătire profesională în domeniul construcţiilor

 

(Proiect de parteneriat economic, finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare ADA în comun cu Consorțiul STRABAG)

 
Economia Republicii Moldova este caracterizată, printre altele, de lipsa forţei de muncă calificate. Acest lucru se referă în mod special la sectorul construcţiilor, deoarece, din cauza lipsei locurilor de muncă, mulţi muncitori îşi găsesc unul peste hotarele ţării. În cadrul strategiei politice a Republicii Moldova, construcţia drumurilor este o prioritate, iar lipsa cadrelor specializate este resimţită în mod deosebit.
 
„Centrul de instruire şi pregătire profesională în domeniul construcţiilor“ este un proiect pilot care realizează instruirea duală în domeniul construcţiilor. În cadrul instruirilor pilot, vor primi o calificare şi vor fi recalificaţi cel puţin 120 de muncitori şi cel puţin 30 tineri şomeri. Grupul ţintă este format din muncitorii firmelor de construcţii din Republica Moldova, muncitorii companiei STRABAG din Republica Moldova, tinerii şomeri înregistraţi la ANOFM şi elevii şi elevele instituțiilor vocațional-tehnice din domeniu.
 
Proiectul „Centrul de instruire şi pregătire profesională în domeniul construcţiilor “ este implementat de o echipă de lucru, în fruntea căreia se află STRABAG SE împreună cu BFI Burgenland şi Institutul vienez L&R Sozialforschung. Partenerii din Republica Moldova sunt Ministerul Muncii, Protecției Sociale și a Familiei, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Educaţiei, Concordia Proiecte Sociale, ANOFM, Colegiul de Construcţii din Chişinău şi Federaţia Patronală a Constructorilor, Drumarilor şi Producătorilor Materialelor de Construcţie “Condrumat”. La necesitate, vor fi implicate și alte instituții vocațional-tehnice. O importantă parte componentă este cooperarea cu întreprinderile, în cadrul cărora va fi desfăşurată partea practică a instruirii. Această vastă reţea include în componenţa sa părţi care au funcţiile sale şi sunt implicate în proiect conform necesităţii şi vor asigura o continuitate în urma finalizării proiectului.
 
Activităţile de bază ale proiectului sunt:
- Constituirea unei structuri de parteneriat
- Organizarea instruirii şi pregătire profesională
- Programul Train the Trainer
- Instruirea mentorilor din cadrul întreprinderilor
- Analiza potenţialului, orientarea profesională şi Jobcoaching
- Instruiri pilot în profesii selectate
- Instruiri pilot în instituții vocațional-tehnice existente pentru implementarea sistemului dual de studiu, orientat către practică.
- Lucrul cu publicul
 
Aşteptarea de bază în urma implementării proiectului „Centrul de instruire şi pregătire profesională în domeniul construcţiilor“ este aportul esenţial la introducerea şi stabilirea principiului instruirii duale în formarea profesională din Republica Moldova.
 
Proiectul de cooperare economică cu ADA este completat de un alt proiect independent şi care se desfăşoară în paralel, fiind finanţat de Ministerul Federal pentru Muncă, Afaceri sociale şi Protecţia Consumatorului al Republicii Austria. Temele pe care se concentrează proiectul Ministerului Federal pentru Muncă, Afaceri sociale şi Protecţia Consumatorilor sunt:
- Colaborarea între întreprinderi şi ANOFM
- Conceptul instruirii duale
- Formarea profesională în afara companiilor
- Patronate pe ramuri
- Instruirea profesională integrativă
- Asigurarea calităţii în instruirea iniţială şi continuă
- Asistenţa în procesul de lucru şi Jobcoaching
 
Din acest spectru de conţinut, partenerii din Republica Moldova îşi aleg, conform necesităţii, teme de interes, care apoi sunt prelucrate sub formă de seminare şi ateliere de lucru.